สื่อ, สิ่งพิมพ์

หมวด: Uncategorised

 

สื่อ, สิ่งพิมพ์, อื่นๆ

ไฟล์โปสเตอร์  ระบบบูรณาการจัดการโรคเรื้อรัง

COVER20140715-3

ไฟล์โปสเตอร์  กรอบแนวคิดและระบบการจัดการโรคเรื้อรัง

COVER20140715-2

ไฟล์ Roll up คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ/รายงานการศึกษา

COVER20140715-1

-ชุดภาพพลิก การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น

 

cover


20130503

เอกสารข้อมูล:รูปแบบการตรวจติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

20130503 

เอกสารข้อมูล:ผลการพัฒนารูปแบบการใช้เครื่องวัดติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง-การศึกษาของโรงพยาบาลระดับจังหวัด

 

 

เอกสารข้อมูล:สถานการณ์โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อนในประเทศไทย

 

 

Download โปสเตอร์ การตรวจสอบผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาระหว่างบุคลากรที่ผ่านการอบรมและจักษุแพทย์ (Diabetes Retinopathy Screening Audit - trained non-physician as compared with ophthalmologists)

Download โปสเตอร์ ประสิทธิผลของ Mammography ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเปรียบเทียบกับ Mammography ร่วมกับ Ultrasound ได้ที่นี่

                                                                                                                                                        <<<ดูทั้งหมด


 Download โปสเตอร์ ชุด เบาหวานได้ที่นี่

 Download โปสเตอร์ ชุด ความดันโลหิตสูงได้ที่นี่


 ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการป้องกันและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 20 กุมภาพันธ์ 2555 จ.พิษณุโลก


วีดีโอ การวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง Download ที่นี่

Copyright 2011 สื่อ, สิ่งพิมพ์ - สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์. Institute of Medical Research and Technology Assessment
Joomla template by Wordpress Themes Free