คู่มือการให้บริการประชาชน

                                           - คู่มือ SOP 

                                           - คู่มือการให้บริการประชาชน

                                           - คู่มือการประเมินคุณภาพเอกสารงานวิจัย

                                           - คู่มือการของบประมาณจากกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์

                                           - คู่มือการใช้งาน E-submission

 

icon1icon1icon5icon1

Copyright 2011 คู่มือการให้บริการประชาชน - สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์. Institute of Medical Research and Technology Assessment
Joomla template by Wordpress Themes Free